Historische foto Groot Bijstervelt 14

Van kasteel tot klooster

De geschiedenis van het landgoed gaat terug tot in de 14e eeuw. Op dat moment stond er op de plaats van het huidige landgoed vermoedelijk een oud slot. Over het oude slot is weinig bekend, er is slechts één tekening van onbekende datum bewaard gebleven. In 1772 start de bouw van het kasteel. Daarna zal het landgoed meerdere malen van eigenaar en naam wisselen. Totdat het in 1903 door de paters Montfortanen wordt omgedoopt tot klooster.

Paters Montfortanen

In 1910 hebben de paters Montfortanen bij hun opleidingshuis op het Landgoed Groot Bijstervelt een kapel gebouwd. Jaren lang kwamen paters, broeders en studenten in de kapel bijeen om er te bidden, te zingen, en de H. Eucharistie te vieren. Honderden jonge Montfortanen hebben in Groot Bijstervelt hun opleiding gehad en zijn in de kapel tot priester gewijd. Van daaruit zijn ze uitgezonden over de hele wereld als missionaris. Ook vele inwoners uit Oirschot hebben de kapel gebruikt als hun kerk en vele echtparen gaven elkaar hier het ja-woord. 

Bron: www.montfortkapel.nl.

Historische foto Groot Bijstervelt 10

Ontstaansgeschiedenis

1772Bouw van het kasteel
1830-1855Modernisering en uitbreiding buitenplaats
1867-1903Kostschool
1892-1903Buitenplaats van John Turing von Ferrier
1907 Bouw oostelijke vleugel
1910Bouw kapel
1931 Bouw westelijke vleugel
1944Oorlogsschade
1957Nieuwe vleugel aan de oostzijde

Toekomstig beeld Groot Bijstervelt 3

Heden & toekomst

Sinds het najaar van 2018 ondergaat Landgoed Groot Bijstervelt een grondige metamorfose. Na de sloop van enkele gebouwen is gestart met de renovatie en restauratie van de monumentale panden. Ook het park wordt in ere hersteld. 

In het voorjaar van 2020 is het landgoed gereed om dienst te doen als levensloopbestendige woon-/zorgvoorziening. Een rustige plek in een groene omgeving waar senioren of hulpbehoevenden waardig kunnen wonen. Waar respect, duurzaamheid en vitaliteit centraal staan. Een prachtige ontwikkeling die het gehele landgoed een nieuwe bestemming geeft.

De historie in een notendop

De geschiedenis van het landgoed gaat terug tot in de 14e eeuw. Op dat moment stond er op de plaats van het huidige landgoed vermoedelijk een oud slot. Over het oude slot is weinig bekend, er is slechts één tekening van onbekende datum bewaard gebleven. De eerste optekening dateert uit 1312, in het leenboek van hertog Jan III. 

Begin 17e eeuw werd Catharina van Campen eigenaar van Landgoed Groot Bijsterveld. Na haar dood werd het nalatenschap verdeeld onder verschillende bloedverwanten. Pas later kwam men er achter dat juffrouw van Campen haar testament had besloten dat het goed naar een organisatie of stichting ter ondersteuning van de thuiswonende armen zou gaan. Zij besloot 'Groot Biesterveld' in 1758 te verkopen aan de Heer Sweerts de Landas, heer van Oirschot en Best. Het verhaal gaat dat de beste man in eerste instantie zijn zinnen had gezet op een ander kasteel. Hij zou Huis ten Berg in Spoordonk/Oirschot van de graven de Mérode hebben gekocht. Daar werd gestart met de bouw, maar een kasteel kwam er niet. Het schijnt dat de stenen van Huis ten Berg gebruikt zijn voor het kasteel Groot Bijsterveld, onder het gehucht Notel (tegenwoordig een nabijgelegen wijk in Oirschot). In de kelder zijn later inderdaad hergebruikte stenen gevonden. Na de verbouwing was niet officieel een kasteel meer, maar een landhuis. 

We maken even een sprong in de toekomst. De familie Sweerts de Landas verkoopt het huis in 1821 aan John Turing Von Ferrier. Later neemt zijn zoon het landhuis over. Daarna wisselt het nog enkele malen van eigenaar. Het landgoed wordt alsmaar groter en ondergaat meerdere verbouwingen. In 1867 krijgt het gebouw de bestemming kostschool voor jongens uit gegoede families. Na 24 jaar sluit de kostschool en komt het weer in handen van de familie Turing Von Ferrier. Zij verkopen het in 1903 aan de Franse paters Montfortanen. En zo kennen de meeste mensen het landgoed tegenwoordig. Begin 21e eeuw neemt het aantal paters sterk af. Niet veel later besluiten zij Landgoed Groot Bijstervelt te verlaten. Anti-krakers betrekken het pand en er is onduidelijkheid over een nieuwe bestemming. In 2017 komt er duidelijkheid. Groot Bijstervelt B.V. ontstaat en het plan voor een levensloopbestendige woon-/zorgvoorziening krijgt goedkeuring. Een nieuwe mijlpaal die we trots toevoegen aan de geschiedenis van het landgoed. Op 1 april 2020 opent Landgoed Groot Bijstervelt haar deuren en leveren Domus Valuas en Groot Bijstervelt B.V. diverse soorten van zorg in een luxe woonomgeving. 

(De tekst over de historie komt voort uit het cultuur historisch onderzoek van Hylkema Erfgoed. Ook enkele de beelden zijn hieruit afkomstig. In de disclaimer vindt u enkele bronvermeldingen.)