Disclaimer

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

Groot Bijstervelt B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud op deze website en evenmin voor de inhoud op de websites waarnaar deze website verwijst. Groot Bijstervelt B.V. vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van deze website berusten bij Groot Bijstervelt B.V. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, hergebruikt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Groot Bijstervelt B.V.

Groot Bijstervelt B.V. verwerkt geen persoonsgegevens van personen die gebruik maken van de diensten die op de website van Landgoed Groot Bijstervelt worden aangeboden. Indien u gebruik wenst te maken van deze diensten wordt u doorgelinkt naar de website van de betreffende (zorg)aanbieder. U sluit vervolgens een overeenkomst met die (zorg)aanbieder waarbij u akkoord gaat met de algemene voorwaarden en het privacy statement van die (zorg)aanbieder.

Bronvermelding

Op deze site maken we gebruik van stockfotografie van Istockphoto, GettyImages en Unsplash. 

De historische foto's zijn afkomstig uit het cultuur historisch onderzoek van Hylkema Erfgoed. Zij maakten gebruik van onderstaande bronnen. 

Thilde Bruning
Het goed Bijsterveld, In: Campinia jrg. 2 nummer 8, pagina 197-206

H. Mijland, L.M. van Hout, J. Lijten,
Oog op Oirschot, Stichting Gerard Goossens Fonds, 1991

J. Lijten,
Het oer-oude Oirschot; een aanzet tot een geschiedschrijving van Oirschot-Best, Gemeentebestuur Oirschot en Streekarchivariaat Noord-Kempenland, 1980

W.L. van den Akker,
Oirschot-Best 806-1945, 1945

Luc Joosten
Cultuurhistorische analyse en waardering, Groot-Bijsterveld te Oirschot, september 2009

Mascha van Damme
Waardenstelling Klooster Bijsterveld, Oirschot, 29 oktober 201

Ruud Severijns
Foto Raadhuis

www.montfortaans-beresteyn.nl/geschiedenis-van-bijsterveld/

www.montfortanen-nederland.nl/bijsterveld.html 

www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-commissaris-van-de-koningin-over-oirschot 

www.delpher.nl - (diverse krantenartikelen) 

www.bossche-encyclopedie.nl/pe... 

www.rhc-eindhoven.nl - Beeldbank en archief Regionaal Historisch Centrum Eindhoven 

www.cultureelerfgoed.nl - Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto)materiaal op deze website / nieuwsbrief te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden.